De Knikkerbaan

Een droom van een school.

Raden

Oudercomité

Elke ouder kan lid worden van het oudercomité. Het oudercomité komt minstens 4 keer per jaar samen. Het oudercomité heeft 4 kerntaken:

 1. Informeren en communiceren over opvoeding en onderwijs
 2. Ontmoetingsactiviteiten organiseren voor ouders en school
 3. De school praktisch en/of financieel ondersteunen
 4. Meedenken met de school

Leden

contactpersoon: Noémie Vandercruyssen (mama van Emil en Elsa Roels)

 

Pedagogische raad

De pedagogische raad wordt om de vier jaar door verkiezing samengesteld. Alle leerkrachten kunnen zich kandidaat stellen. De leden van de pedagogische raad duiden op hun beurt de vertegenwoordigers van de leerkrachten in de schoolraad aan. Momenteel is er wegens een gebrek aan kandidaten geen pedagogische raad in de Knikkerbaan.

Leden

 • Als de namen van de leden gekend zijn, worden deze hier vermeld.

Schoolraad

De schoolraad wordt samengesteld uit drie afgevaardigden van de pedagogische raad, de ouderraad en de lokale gemeenschap. De schoolraad werkt volgens een eigen reglement van inwendige orde en kan op eigen initiatief vragen stellen aan het schoolbestuur. Voor sommige decretaal vastgelegde materies vraagt het schoolbestuur advies aan de schoolraad. De directeur woont de schoolraad bij als adviseur.

Bij de verkiezingen tijdens schooljaar 2016-2017 waren er geen kandidaten voor de ouder- en personeelsgeleding.

Leden

 • Leerkrachten
  • Als de namen van de leden gekend zijn, worden deze hier vermeld.
 • Ouders
  • Als de namen van de lden gekend zijn, worden deze hier vermeld.
 • Lokale gemeenschap
  • Als de namen van de leden gekend zijn, worden deze hier vermeld.
 • Adviseurs
  • Als de namen van de leden gekend zijn, worden deze hier vermeld.