De Knikkerbaan

Een droom van een school.

CLB

Centrum voor leerlingenbegeleiding

Het CLB of centrum voor leerlingenbegeleiding is een dienst waarop leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties een beroep kunnen doen voor informatie, hulp en begeleiding. De vier begeleidingsdomeinen van het CLB zijn :

  • het leren en studeren
  • de schoolloopbaan
  • de preventieve gezondheidszorg
  • de sociaal – emotionele ontwikkeling

Het CLB – team voor onze school bestaat uit een arts, een psychologe, een maatschappelijk werker en een verpleegkundige. Deze medewerkers hebben wekelijks een vaste zitdag op school. Deze dagen en de namen van de medewerkers worden u in het begin van het schooljaar schriftelijk medegedeeld.

Er wordt vraaggestuurd gewerkt. Een CLB gaat in op vragen van ouders en leerlingen. Vraagt de school het CLB om een leerling te begeleiden dan zal het centrum hierop ingaan mits toestemming van de ouders. In sommige leerjaren is deelname aan het medisch onderzoek verplicht. Indien de ouders niet akkoord gaan, kunnen ze tegen de schoolarts verzet aantekenen en een andere arts kiezen. Eventuele financiële gevolgen zijn ten laste van de ouders. Voor meer informatie over deze procedure kan u bij de directeur van het CLB terecht.

De contactpersoon voor onze school: Karen Van Der Haegen.